Skoči na glavno vsebino

Izpiti

Izpitni rok je določen v okviru urnikov predavanj za predmet, ostali roki pa so za tekoče šolsko leto objavljeni na spletni strani, pod obvestili. V šolnini je upoštevana možnost dvakratnega opravljanja izpita iz predmeta v tekočem šolskem letu. Vsakokratno nadaljnje opravljanje izpita udeleženec plača po ceniku SŠ Jesenice. V kolikor izpitov udeleženec izobraževanja do 30. 9. v tekočem šolskem letu ne opravi, po tem terminu plača vsak zaostali izpit ob prijavi.

Izpiti se izvajajo v 5. navedenih rokih v posameznem šolskem letu.

Prijavo za izpit, ki ga udeleženec izobraževanja želi opravljati, mora oddati osebno na Enoti za izobraževanje odraslih ali jo poslati po e-pošti na naslov crgen.grenm@ffw-wrfravpr.fv do datuma, ki je naveden pred izpitnim rokom v mesecu, v katerem želi opravljati izpit.

Kasnejših prijav za tekoči izpitni rok ne sprejemamo.

Odjava od izpita je možna dva dni pred izpitnim rokom preko e-pošte.

O rezultatih izpitov boste obveščeni preko SMS sporočila, najkasneje 7 dni po izpitu.

Prijavnica

NAVODILA: obrazec prenesite na vaš računalnik, vpišete podatke potrebne za vašo prijavo na izpit, dokument shranite in ga po elektronski pošti pošljite organizatorju izobraževanja.

Opozorilo

1. Odpoved izpitov

Opravičljiv/sprejemljiv razlog je:

  • odpoved zaradi bolezni, kar dokazujete z zdravniškim potrdilom,
  • odpoved izpita 3 delovne dni pred izpitom, kasnejša odpoved ni mogoča,
  • v kolikor prijavljeni udeleženec-ka na izpit ne pristopi, se šteje kot da izpita ni opravil.

2. Prijave za tekoči izpitni rok sprejemamo najmanj 5 dni pred razpisanim terminom izpita. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

3. Prijave na izpit ne bomo upoštevali v naslednjem primeru: udeleženec-ka izobraževanja, ki nima poravnanih pogodbenih-finančnih obveznosti v programu, nima pravice pristopa k izpitu in ga izpraševalec-ka ne glede na prijavo ne bo sprejel.

4. Prenos prijave na izpit v naslednjem roku ni več možen. Za vsak naslednji izpitni rok se morate prijaviti ponovno.
5. Navedeno v 1., 2. in 3. točki ne velja za izpite, ki jih izvajamo po zaključku predavanj iz predmeta in so navedeni v urniku za posamezni program.
Dostopnost