Skoči na glavno vsebino

Poklicna matura

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.

Poklicno maturo opravljajo vsi, ki so uspešno zaključili 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja. Dvigovanje ocen pri poklicni maturi je možno v treh naslednjih rokih. Splošni del poklicne mature se prizna pri prekvalifikaciji poklica (1. in 3. predmet poklicne mature).

Pri prijavi k opravljanju poklicne mature plača kandidat poklicno maturo po ceniku SŠ Jesenice.

 

V skladu s Pravilnikom o poklicni maturi so roki prijave na poklicno maturo v šolskem letu naslednji:

Kandidat odda predhodno prijavo k poklicni maturi do 15. decembra v tekočem šolskem letu, prijavo pa najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v jesenskem in zimskem izpitnem roku.

Roki za prijavo na poklicno maturo so objavljeni na spletni strani Srednje šole Jesenice.

Dostopnost