Skoči na glavno vsebino

Predavanja

Izvedba predavanj za odrasle udeležence poteka v popoldanskem času, izjemoma pa tudi ob sobotah dopoldne, v učilnicah šole.

Izobraževalne programe za odrasle udeležence izvajamo v skladu z Navodili za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževanja.

Praktični pouk izvajamo v šolskih delavnicah in podjetjih / zavodih po dogovoru.

Opomba: Nezgodno zavarovanje si uredijo udeleženci izobraževanja sami in na svoj račun. Iz tega naslova šola ne prevzema nikakršnih obveznosti.

Razpored predavanj

Vsak delavnik po urniku:

  • 1.ura: 15.0015.45
  • 2.ura: 15.4516.30
  • 3.ura: 16.4517.30
  • 4.ura: 17.3018.15
  • 5.ura: 18.2019.05

Opomba: 5. ura je namenjena konzultacijam in utrjevanju učne snovi.

V sobotah dopoldne po dogovoru (predvsem praktični pouk).

 

Udeležence izobraževanja obveščamo o izvedbi predavanj pisno, v izrednih primerih odpovedi pa preko SMS sporočil.

Dostopnost