Skoči na glavno vsebino

Srednji zdravstvenik / srednja medicinska sestra

Naziv izobrazbe: srednji zdravstvenik / srednja medicinska sestra
Trajanje izobraževanja: 4 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanju vpisanih udeležencev ter opravljenih obveznosti programa)
Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.), srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Pogoji za vpis:

 • uspešno končana osnovna šola ali
 • uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Opis poklica:

Temeljna naloga medicinske sestre je krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, obnavljanje zdravja ter lajšanje trpljenja. Neločljivo povezano z zdravstveno nego je spoštovanje življenja, dostojanstva in pravice človeka.

Svoje delo opravlja humano, strokovno in odgovorno ter je v odnosu do varovanca dolžna spoštovati njegove individualne potrebe in vrednote.

Vsebina poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.

Vpis

Zahtevana dokazila ob vpisu:

 • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,
 • dokazilo o pridobljeni predhodni izobrazbi,
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika.

Cena programa:

 • 1. šol. leto – 1.400 €
 • 2. šol. leto – 1.400 €
 • 3. šol. leto – 1.400 €
 • 4. šol. leto – 1.400 €
 • Poklicna matura – 280 €

V ceno sta všteta 1. in 2. izpitni rok. Šolnina se plača v 11 mesečnih obrokih.

Dostopnost