Skoči na glavno vsebino

Strojni mehanik

Naziv izobrazbe: strojni mehanik / strojna mehaničarka
Trajanje izobraževanja: 3 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanju vpisanih udeležencev)
Stopnja izobrazbe: 4. stopnja (IV.), srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Pogoji za vpis:

 • uspešno končana osnovna šola ali
 • drugo enakovredno izobraževanje.

Opis poklica:

Strojni mehanik pripravlja, upravlja in vzdržuje stroje. Vrši manjša popravila ali menja strojne dele. Preizkuša in meri parametre strojev, sistemov ali naprav.

Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom:

Praktični pouk poteka v za ta namen opremljenih delavnicah na SŠJ.
Udeleženci prakso lahko opravljajo v podjetjih, kjer so zaposleni, v raznih podjetjih po dogovoru oz. na SŠJ.

Vsebina zaključnega izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek in zagovor.

Vpis

Zahtevana dokazila ob vpisu:

 • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,
 • dokazilo o pridobljeni predhodni izobrazbi,
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika.

Cena programa:

 • 1. šol. leto – 1.400 €
 • 2. šol. leto – 1.400 €
 • 3. šol. leto – 1.400 €
 • Zaključni izpit – 175 €
V ceno sta všteta 1. in 2. izpitni rok. Šolnina se plača v 11 mesečnih obrokih.
Dostopnost