Seminarji

Upravljalec težke gradbene mehanizacije (284 ur)

Tečaj je namenjen upravljavcem težke gradbene mehanizacije na primer:

  • bageristom,
  • upravljavce buldožerjev,
  • upravljavce rovokopačev in podobno.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov ter praktični preizkus znanja na stroju.

Pogoj za prijavo: starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

Upravljalec daljinsko vodenih dvigal (60 ur)

Tečaj je namenjen kandidatom, ki upravljajo dvigala daljinsko ali jih vodijo s tal na primer:

  • v gradbeništvu,
  • v skladiščih,
  • proizvodnji in podobno.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti na ustreznem dvigalu.

Pogoj za prijavo: starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

Upravljalec mostnih dvigal (113 ur)

Tečaj je namenjen upravljavcem mostnih dvigal. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih upravljavci dvigal morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično delo z dvigalom pod vodstvom inštruktorja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti na ustreznem dvigalu.

Pogoj za prijavo: starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

Upravljalec gradbenih dvigal

Tečaj je namenjen upravljavcem gradbenih stolpnih dvigal. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih upravljavci dvigal morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično delo z dvigalom pod vodstvom inštruktorja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti na ustreznem dvigalu.

Pogoj za prijavo: starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

Voznik viličarjev (52 ur)

Tečaj je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktična vožnja z viličarjem pod vodstvom inštruktorja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti pri transportu z viličarjem.

Pogoj za prijavo: starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

Upravljalec kamionskega hidravličnega dvigala

Tečaj je namenjen upravljavcem/voznikom kamionov, ki imajo na kamionih nameščeno hidravlično dvigalo (HIAB).

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov ter praktični preizkus znanja na stroju.

Pogoj za prijavo: starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

Tečaj za varilce

Tečaji so namenjeni pridobivanju in izpopolnjevanju znanja za naslednje vrste varjenja:

  • plamensko (141 urni tečaj),
  • elektro obločno z oplaščeno elektrodo (141 ur),
  • tečaj plamenskega rezanja (58 ur).

Tečaji obsegajo strokovno teoretične vsebine in praktično delo. Ob zaključku posameznega tečaja udeleženci opravljajo preizkus znanja.

Upravljalec centralnega ogrevanja

Tečaj obsega 80 ur teoretičnega dela in 3 mesece praktičnega usposabljanja. Pogoj za vključitev je najmanj 6 razredov osnovne ter 10 let delovnih izkušenj oziroma zaključena nižja poklicna šola in 2 leti delovnih izkušenj. Zakonski predpisi zahtevajo ta tečaj za vse tiste, ki upravljajo toplovodne kotle z močjo nad 200 KW na trdo gorivo oziroma toplovodne in termooljnih kotlov na tekoče gorivo ali plin, katerih nazivna moč presega 500 KW.

Polnilec tehničnih plinov

Usposabljanje poteka po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca eneregetskih naprav. Tečaj obsega 70 ur strokovno teoretičnih vsebin ter tri mesece praktičnega usposabljanja, pogoj za vključitev udeleženci je najmanj 6 razredov osnovne šole ter 10 let delovnih izkušenj oziroma zaključena nižja poklicna šola in 2 leti delovnih izkušenj. Udeleženci na tečaju pridobijo strokovno usposobljenost za polnjenje premičnih tlačnih posod s tehničnimi plini.

Pripravljalni seminarji in izvedba prvih in  občasnih preizkusov znanja za upravljavce energetskih naprav

V septembru 2021 (od 20.9.2021 dalje) pričnemo z izvedbo seminarjev za prvi in občasni preizkus upravljavcev energetskih naprav. Seminarji so namenjeni delavcem, ki želijo pridobiti strokovno usposobljenost po določilih Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav ali morajo po določbah tega pravilnika vsakih pet let preverjati svojo teoretično usposobljenost pred Komisija za preizkus znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav Ministrstva za infrastrukturo.

Zadnji rok za prijave: 3.9.2021

Informacije: Toni Čebulj, tel: 041-744349; e-pošta: toncek.cebulj@guest.arnes.si

 

Atestiranje varilcev