Skoči na glavno vsebino

Bolničar – negovalec

Naziv izobrazbe: bolničar-negovalec / bolničarka-negovalka
Trajanje izobraževanja: 3 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanju vpisanih udeležencev ter opravljenih obveznosti programa)
Stopnja izobrazbe: 4. stopnja (IV.), srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Pogoji za vpis:

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • uspešno kočano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Opis poklica:

Izvaja nego in oskrbo stanovalcev v socialno varstvenih zavodih, jim pomaga pri izvajanju življenjskih aktivnostih in zna izvesti temeljne postopke prve pomoči. Deluje preventivno, ko spodbuja zdrav način življenja. Ravna skladno s splošnimi etičnimi načeli in pravili zavoda.

Delo zahteva strokovno usposobljenost in veselje do ljudi, predvsem starejših in oseb s posebnimi potrebami.

Bolničarja negovalca odlikujejo osebnostne lastnosti kot so poštenost, potrpežljivost, zanesljivost, korektnost, osebna vedrina in optimizem.

Vsebina zaključnega izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

Vpis

Zahtevana dokazila za vpis:

 • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,
 • dokazila o uspešno opravljenih izpitih programa,
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika.

Cena programa:

 • 1. šol. leto – 1.400 €
 • 2. šol. leto – 1.400 €
 • 3. šol. leto – 1.400 €
 • Zaključni izpit – 175 €

V ceno sta všteta 1. in 2. izpitni rok. Šolnina se plača v 11 mesečnih obrokih.

Dostopnost