Skoči na glavno vsebino

Tehnik zdravstvene nege

Naziv izobrazbe: tehnik zdravstvene nege / tehnica zdravstvene nege
Trajanje izobraževanja: 4 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanju vpisanih udeležencev ter opravljenih obveznosti programa)
Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.), srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Pogoji za vpis:

 • uspešno končana osnovna šola ali
 • uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Opis poklica:

Pomembno za tehnika zdravstvene nege je veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, vljudnost, natančnost, odgovornost in urejenost.

Šolanje nudi strokovno-teoretična in praktična znanja, ki omogočajo nastop pripravništva po končanem šolanju ali nadaljevanje študija na visokih strokovnih šolah.

Vsebina poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege in nujne medicinske pomoči,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.

Vpis

Zahtevana dokazila ob vpisu:

 • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,
 • dokazilo o pridobljeni predhodni izobrazbi,
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika.

Cena programa:

 • 1. šol. leto – 1.400 €
 • 2. šol. leto – 1.400 €
 • 3. šol. leto – 1.400 €
 • 4. šol. leto – 1.400 €
 • Poklicna matura – 280 €
V ceno sta všteta 1. in 2. izpitni rok. Šolnina se plača v 11 mesečnih obrokih.
Dostopnost