Vpis v šolskem letu 2021/2022

Enota za izobraževanje odraslih Srednje šole Jesenice v šolskem letu 2021/22 vpisuje v naslednje izobraževalne programe:

Srednje strokovno izobraževanje:

  • Strojni tehnik / Strojna tehnica
  • Zdravstvena nega: tehnik zdravstvene nege / tehnica zdravstvene nege

Srednje poklicno izobraževanje:

  • Strojni mehanik / Strojna mehaničarka
  • Mehatronik operater / Mehatroničarka operaterka
  • Bolničar negovalec / Bolničarka negovalka

 

Zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z koronavirusom, izvajamo informativne razgovore in vpis v terminih po predhodnem telefonskem dogovoru med zainteresiranim udeležencem in organizatorjem izobraževanja.

Vpis izvajamo do 17.9.2021.

Šolnina

Na osnovi vpisa in izdelanega izobraževalnega načrta udeležencu posredujemo pogodbo o plačevanju šolnine, ki zajema obveznosti šole in udeleženca (občana) izobraževanja za tekoče šolsko leto.

Šolnino je možno plačati v enajstih zaporednih mesečnih obrokih. Prvi obrok šolnine udeleženec vplača ob vpisu oziroma najkasneje do 25. septembra v tekočem šolskem letu.