Skoči na glavno vsebino

Mehatronik operater

Naziv izobrazbe: mehatronik operater / mehatroničarka operaterka
Trajanje izobraževanje: 3 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanja vpisanih udeležencev)
Stopnja izobrazbe: 4. stopnja (IV.), srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Pogoji za vpis:

 • uspešno končana osnovna šola ali
 • drugo enakovredno izobraževanje.

Opis poklica:

Mehatronik operater skrbi za nego in vzdrževanje mehatronskih sistemov, jih nadzira, ugotavlja napake ter jih odpravlja. Pregleduje kontrolne in krmilne funkcije na strojih ali proizvodnih linijah. Preverja nastavitve pnevmatičnih in hidravličnih delovnih tlakov.

Predvidoma so zaposljivi na delovnih mestih sedanjih vzdrževalcev.

Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom:

Praktični pouk poteka v za ta namen opremljenih delavnicah na SŠJ.
Udeleženci prakso lahko opravljajo v podjetjih, kjer so zaposleni, v raznih podjetjih po dogovoru oz. na SŠJ.

Vsebina zaključnega izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek in zagovor.

Vpis

Zahtevana dokazila ob vpisu:

 • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,
 • dokazilo o pridobljeni predhodni izobrazbi,
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika.

Cena programa:

 • 1. šol. leto – 1.400 €
 • 2. šol. leto – 1.400 €
 • 3. šol. leto – 1.400 €
 • Zaključni izpit – 175 €
V ceno sta všteta 1. in 2. izpitni rok. Šolnina se plača v 11 mesečnih obrokih.
Dostopnost