Izpiti

Izpitni rok je določen v okviru urnikov predavanj za predmet, ostali roki pa so za tekoče šolsko leto objavljeni na spletni strani, pod obvestili. V šolnini je upoštevana možnost dvakratnega opravljanja izpita iz predmeta v tekočem šolskem letu. Vsakokratno nadaljnje opravljanje izpita udeleženec plača po ceniku SŠ Jesenice. V kolikor izpitov udeleženec izobraževanja do 30. 9. v tekočem šolskem letu ne opravi, po tem terminu plača vsak zaostali izpit ob prijavi.

Izpiti se izvajajo v navedenih rokih.

Prijavo za izpit, ki ga udeleženec izobraževanja želi opravljati, mora oddati osebno na Enoti najmanj 5 dni pred izpitnim rokom v mesecu, v katerem želi opravljati izpit. Kasnejših prijav za tekoči izpitni rok ne sprejemamo.

Rezultati izpitov so objavljeni na spletni strani in na oglasni deski Enote. Rezultatov oziroma ocen posameznih izpitov ne posredujemo po telefonu!

Rezultate izpitov najdete pod svojo evidenčno številko, 7 dni po izpitu oz. takoj, ko prejmemo rezultate od predavateljev.

Prijava na izpit

NAVODILA: obrazec prenesite na vaš računalnik, vpišete podatke potrebne za vašo prijavo na izpit, dokument shranite in ga po elektronski pošti pošljite organizatorju izobraževanja.

Opozorilo

1. Odpoved izpitov

Opravičljiv/sprejemljiv razlog je:

  • odpoved zaradi bolezni, kar dokazujete z zdravniškim potrdilom,
  • odpoved izpita 3 delovne dni pred izpitom, kasnejša odpoved ni mogoča,
  • v kolikor prijavljeni udeleženec-ka na izpit ne pristopi, se šteje kot da izpita ni opravil.

2. Prijave za tekoči izpitni rok sprejemamo najmanj 5 dni pred razpisanim terminom izpita. Prijav po telefonu ne sprejemamo!

3. Prijave na izpit ne bomo upoštevali v naslednjem primeru: udeleženec-ka izobraževanja, ki nima poravnanih pogodbenih-finančnih obveznosti v programu, nima pravice pristopa k izpitu in ga izpraševalec-ka ne glede na prijavo ne bo sprejel.

4. Prenos prijave na izpit v naslednjem roku ni več možen. Za vsak naslednji izpitni rok se morate prijaviti ponovno.
5. Navedeno v 1., 2. in 3. točki ne velja za izpite, ki jih izvajamo po zaključku predavanj iz predmeta in so navedeni v urniku za posamezni program.
Dostopnost