Skoči na glavno vsebino

Strojni tehnik

Naziv izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica
Trajanje izobraževanje: 4 leta
Stopnja izobrazbe: 5. stopnja (V.), srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Pogoji za vpis: zaključena osnovna šola ali nedokončano/dokončano srednje izobraževanje.

Opis poklica:

Pripravlja se za upravljanje zahtevnejših strojev, naprav, strojnih linij, za uporabo računalnikov pri konstruiranju, za vodenje podjetja ter za nadaljnje šolanje na višjih in visokih šolah.

Znanje mu omogoča raznovrstno zaposlitev, na primer v oddelku kontrole materiala, vodenje in nadziranje tehnoloških procesov v proizvodnji, nadzorovanje delovanja strojev in naprav, konstruiranje strojev in naprav, načrtovanje končnih izdelkov in tehnoloških postopkov …

Strojni tehnik mora biti iznajdljiv in natančen, imeti mora organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov.

Poklic je primeren za fante in dekleta.

Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom:

Praktični pouk poteka v za ta namen opremljenih delavnicah na SŠJ.
Udeleženci prakso lahko opravljajo v podjetjih, kjer so zaposleni, v raznih podjetjih po dogovoru oz. na SŠJ.

Vsebina poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Vpis

Zahtevana dokazila ob vpisu:

 • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole,
 • dokazilo o pridobljeni predhodni izobrazbi,
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika.

Cena programa:

 • 1. šol. leto – 1.400 €
 • 2. šol. leto – 1.400 €
 • 3. šol. leto – 1.400 €
 • 4. šol. leto – 1.400 €
 • Poklicna matura – 280 €
V ceno sta všteta 1. in 2. izpitni rok. Šolnina se plača v 11 mesečnih obrokih.
Dostopnost