Skoči na glavno vsebino

V projektu Usposabljanje mentorjev 2023 – 2026 bomo izvajali brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), študentom na praktičnem izobraževanju (PRI) in vajencem. Projekt je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi.

Z aktivnostmi v projektu bomo prispevali k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela z izboljšanjem kompetenc mentorjev v podjetjih ter posledično krepitvi sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Cilj projekta je zmanjšati neskladja med kompetencami, ki jih šolajoči pridobijo med izobraževanjem ter kompetencami, ki jih iščejo delodajalci, s čimer bo omogočen boljši prehod iz izobraževanja na trg dela.

Ciljna skupina so zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in/ali izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega strokovnega izobraževanja ter vsi, ki izvajajo ostale formalne oblike praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).

Osnovno usposabljanje traja 4 dni po 8 ur, skupaj 32 ur izštirih različnih vsebinskih področij:

Usposabljanje je brezplačno.

Vse informacije dobite na e-naslovu: crgen.grenm@ffw-wrfravpr.fv ali po telefonu 031 277 730.

Dostopnost